Kovomontáže s.r.o, Šoltésovej 1995, 91101 Trencín

Výrobná prevádzka:

Cementárenská 15
900 31 Stupava

tel.: 02/60252240
fax.: 02/60252235

ICO: 36319813

IC DPH: SK2020178732